Medezeggenschapsraad

De ouderraad (OR) doet en denkt mee; de medezeggenschapsraad (MR) beslist mee. Ze bestaat uit drie ouders (oudergeleding). Daarmee vertegenwoordigen zijn alle ouders van de school. De drie leerkrachten (personeelsgeleding) hebben zitting namens het personeel. Leden worden gekozen voor een periode van vier jaar. De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) beschrijft wat de rechten en plichten van de MR zijn. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. 

E-mailadres MR: mr-vanpanhuys@quadraten.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.